INTRODUCTION TO GCSEPOD

Welsh as a Second Language

In this webinar we’ll look at:

– Introduction to GCSEPod

– What’s included in a subscription

– Website tour including:
Welsh as a Second Language (current and future content) 
Adding your own content to GCSEPod
Use of GCSEPod for blended learning
Use of GCSEPod for online assessment
Monitoring student access

 

“Cryfder adnoddau GCSEPod ydy’r dull o gyflwyno cymorth a chefnogaeth sy’n ddisgybl-ganolog ym mhob achos. Ceir cyfleoedd i adolygu ac atgyfnerthu gwybodaeth ynghyd a’r hyblygrwydd i bobl ifanc weithio’n gwbl annibynnol wrth feithrin sgiliau a thechnegau newydd. Dyma adnoddau sy’n cynnig ffresni i’r dysgu, tasgau perthnasol sy’n cynnig mwynhad a her i fyfyrwyr, ynghyd ag opsiwn cyfoes sy’n asio’n gelfydd i’r sefyllfa bresennol o ddysgu cyfunol.”

Tina Thomas

Arbenigwr Pwnc Uwchradd - Cymraeg